Rodzina

Czy testament musi być sporządzony przez notariusza?  Poznaj formy testamentów przewidziane w polskim prawie

• Zakładki: 126


Choć wielu osobom wydaje się, że dokument, który określa, jak ma zostać rozdysponowane nasze mienie po śmierci, czyli testament, musi zostać sporządzony przez notariusza, polskie prawo dopuszcza również inne formy ostatniej woli. Kodeks cywilny dzieli testamenty na zwykłe i szczególne. 

Najpopularniejszą formą testamentu jest dokument sporządzony w formie aktu notarialnego. Testament ten sporządza oczywiście notariusz w swojej kancelarii. Jest to rodzaj testamentu zwykłego. Do tej samej należą jeszcze testamenty własnoręczne, czyli holograficzne oraz allograficzne. Spadkodawca oświadcza w obecności dwóch świadków swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Do testamentów szczególnych zaliczamy ustny, podróżny i wojskowy. 

Jakie są różnice między testamentem notarialnym a ustnym?

Testament notarialny jest dokumentem sporządzonym przez notariusza, który zawiera ostatnią wolę spadkodawcy. Jest on zazwyczaj sporządzany w formie pisemnej i podpisywany przez spadkodawcę oraz świadków. Testament notarialny jest bardziej skuteczny niż testament ustny, ponieważ jest on zabezpieczony przed ewentualnymi nieporozumieniami lub niedomówieniami. Akt notarialny testamentu zapewnia również większy poziom bezpieczeństwa, ponieważ jest on sporządzany i podpisywany w obecności notariusza. Testament ustny ma formę oświadczenia ostatniej woli w obecności co najmniej trzech świadków. Aby testament ustny zachował ważność, musi zostać spisany w ciągu roku – niekoniecznie przez spadkodawcę – z podaniem miejsca i daty wygłoszenia woli, z podpisem testatora i dwóch lub trzech świadków. Co istotne, tego typu testament może zostać „sporządzony” w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo gdy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Artykuł powstał przy współpracy z radcą prawnym Małgorzatą Maciejewską – https://lodz-radca.pl

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
114 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *