Finanse

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

• Zakładki: 65


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe w ramach postępowania sądowego. Ta ściśle sformalizowana procedura dotyczyć może osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Konsument może ubiegać się o ogłoszenie upadłości także w wyniku niemożności wywiązania się z finansowych zobowiązań zaciągniętych w związku z działalnością gospodarczą, którą prowadziły wcześniej.

Jak definiuje się niewypłacalność? Niewypłacalny konsument nie jest w obiektywny sposób w stanie wywiązać się ze spłaty swoich zobowiązań w taki sposób, aby jednocześnie pokryć środki życia codziennego. W praktyce oznacza to na przykład, iż po spłacie długów nie może pozwolić sobie na zakup produktów żywnościowych czy leków, nie, iż nie stać go na przykład na pobyt w SPA.

Skorzystać z tej opcji mogą konsumenci działający zgodnie z prawem. Nie można oddłużyć wnioskodawcy, który na przykład zalega z płatnością alimentów czy zobowiązany jest do uiszczenia grzywny, środków karnych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – efekt

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu oddłużenie wnioskodawcy. Ubocznym celem postępowania może być również zaspokojenie wierzycieli w równomiernym stopniu. Dzięki temu można sprawę załatwić w jednym postępowaniu, zamiast wszczynać odrębne sprawy dla każdego wierzyciela.

Upadłość konsumencka ma poważne konsekwencje dla konsumenta. Należy pamietać, że z chwilą jej ogłoszenia, majątek staje się masą upadłości, zarządza nim syndyk. Konsument nie może też zawierać umów, za wyjątkiem tak zwanych zwanych drobnych umów życia codziennego.

W postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skorzystać można z pomocy prawnika. Aby znaleźć podmiot, który zajmuje się tymi kwestiami w naszym mieście, w wyszukiwarkę można wpisać na przykład hasło „upadłość konsumencka Łódź„. 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Radca Prawny Małgorzata Maciejewska.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
133 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *