Zdrowie

Odszkodowanie za diagnostyczny błąd w sztuce lekarskiej

• Zakładki: 56


Błędy medyczne, a w szczególności diagnostyczne błędy w sztuce lekarskiej, to wciąż aktualny i bardzo duży problem pacjentów i całego systemu opieki medycznej. Czym jest diagnostyczny błąd w sztuce lekarskiej i jakie odszkodowanie należy się poszkodowanym za tego typu błędy?

Czym jest diagnostyczny błąd w sztuce lekarskiej?

Błędy medyczne, jak je potocznie nazywają pacjenci, dzielą się na błędy lekarskie i błędy w sztuce lekarskiej. Do tych ostatnich zaliczamy błędy popełnione nie tylko przez lekarzy, ale także pozostały personel medyczny i administracyjny placówek medycznych. Dzielimy je na błędy diagnostyczne, terapeutyczne oraz organizacyjne.

Diagnostycznym błędem w sztuce lekarskiej nazwiemy stwierdzenie u osoby choroby (błąd pozytywny), niestwierdzenie choroby u osoby chorej (błąd negatywny) oraz stwierdzenie innej choroby, niż ta, na którą cierpi pacjent (błąd pozytywno-negatywny). Ponadto błąd w sztuce lekarskiej może wynikać z zaniechania lub błędnego działania. Ważnym jest również fakt, że według orzeczenia Sądu Najwyższego z 1 kwietnia 1955 roku, o błędzie medycznym można mówić wyłącznie wówczas, gdy błędnie postawionej diagnozie lub jej brakowi towarzyszył brak staranności. Lekarz zobowiązany jest bowiem do kierowania się wiedzą, jaka jest dostępna na dzień stawiania diagnozy oraz do wykazywania się należytą starannością.

Jak uzyskać odszkodowanie za diagnostyczny błąd w sztuce lekarskiej?

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej, należy wykazać:

  • winę personelu
  • uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej
  • zależność przyczynowo-skutkową między winą personelu a uszczerbkiem na zdrowiu

Odpowiedzialność za błąd w sztuce lekarskiej nie zawsze leży po stronie lekarza – w zależności od podpisanej między placówką medyczną a lekarzem odpowiedzialność za błędy ponosi lekarz (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę) lub placówka medyczna (w przypadku kontraktu).

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej można uzyskać:

  • w ramach postępowania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  • w ramach pozwu cywilnego

Aby udowodnić błąd lekarski, niezbędna będzie dokumentacja medyczna. Pozew można złożyć w przeciągu 3 lat od nabycia wiedzy o popełnionym błędzie, z uwzględnieniem 10-letniego okresu, o jaki może wydłużyć się czas pojawienia się pierwszych objawów i konsekwencji błędu.

Poszkodowany może uzyskać odszkodowanie za poniesione straty w związku z leczeniem i rehabilitacją, dojazdami do placówek medycznych czy za koszty przekwalifikowania zawodowego, jeśli zaistniała taka konieczność. Ponadto możliwe jest uzyskanie renty za utracenie zdolności do pracy zarobkowej oraz zadośćuczynienia za krzywdy moralne.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
76 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *