Dom

Biologiczna oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną

• Zakładki: 50


Decydując się na budowę przydomowej oczyszczalni, do wyboru mamy instalacje z drenażem rozsączającym lub studnią chłonną. Oba rozwiązania mają swoje zalety, jednak z pewnych względów oczyszczalnie ze studnią chłonną wybierane są częściej. Jak działa biologiczna oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną?

Studnia chłonna a drenaż rozsączający – jaka biologiczna oczyszczalnia ścieków będzie lepsza?

Oczyszczalnia drenażowa jest rozwiązaniem nieco tańszym niż instalacje ze studnią chłonną. Można je jednak wybudować tylko na obszarach z niskim poziomem wód gruntowych i dobrej przepuszczalności gruntu. Ponadto muszą zostać spełnione warunki, określające odległości pomiędzy drenażem a poszczególnymi elementami infrastruktury, co umożliwia montaż oczyszczalni z drenażem rozsączającym wyłącznie na większych działkach.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną – zalety studni chłonnej

Studnia chłonna to rozwiązanie, dzięki któremu mamy większą kontrolą nad tym, co dzieje się z oczyszczoną wodą. Jest to zbiornik, z którego poprzez szczeliny po bokach i na dnia rozprowadza jest oczyszczona ciecz, która dodatkowo jest filtrowana poprzez żwir, na którym umieszczona jest studnia chłonna. Biologiczna oczyszczalnia ścieków ze studnią chłonną umożliwia nam również korzystanie z wody w celu podlewania trawy, kwiatów, jak i roślin jadalnych. Nie można jej jednak wykorzystywać w celach spożywczych. Dzięki temu, że wszystkie procesy tlenowe i beztlenowe odbywają się w zbiorniku, woda ta pozbawiona jest nieprzyjemnego zapachu – w przeciwieństwie do wody z drenażu oczyszczalni ekologicznej, którą nie można podlewać jadalnych roślin.

Również w przypadku montażu biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną muszą być zachowane pewne odległości od sąsiedniej działki, drzew czy infrastruktury – są jednak one mniejsze niż przy oczyszczalni drenażowej. Budowę oczyszczalni ze studnią chłonną można przeprowadzić na małej działce oraz w obszarach z wysokim poziomem wód podziemnych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Bio Eden.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
70 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *